شرکت در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نساجی و منسوجات خانگی

در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نساجی و منسوجات خانگی ،11 الی14 آذرماه ۹۷ ساعت بازدید ۹ الی ۱۷ سالن ۳۸ غرفه ۷۴ آیسان چاپ منتظر حضورتان سبزتان هستیم

 

۵
از ۵
۳۶ مشارکت کننده