استقبال از غرفه آیسان چاپ

بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی منسوجات خانگی تهران هم با تمام فراز و نشیب هایش به پایان رسید . غرفه آیسان چاپ با استقبال گرم شما عزیزان روبرو شد که این باعث دلگرمی ماست . از تمامی عزیزانی که از غرفه ما بازدید به عمل آوردند کمال تشکر را داریم . امیدواریم که با ارائه خدمات عالی و رضایت بخش پاسخگو این محبت شما باشیم .

۵
از ۵
۳۶ مشارکت کننده